RADY PRE VÁS

Pes v dome so zabezpečovacím systémom - Riešenie 1
Inštalácia zabezpečovacieho systému v dokončenom byte - Riešenie 2
Zrušenie pevnej telefónnej linky - Riešenie 3
Dom na okraji mesta a vlámanie „po uspatí” - Riešenie 4
Zabezpečovací systém v dome a staršie osoby - Riešenie 5
Automatické zapínanie osvetlenia - Riešenie 6
Ochrana okolia domu - Riešenie 7
Časté výpadky prúdu - Riešenie 8
Privolanie pomoci pomocou zabezpečovacieho systému - Riešenie 9
Zabezpečenie dielne pri dome - Riešenie 10
Zabezpečenie počas dovolenky - Riešenie 11

image
image

Pes v dome so zabezpečovacím systémom
PROBLÉM

V dome máme už 2 roky zabezpečovací systém, s ktorým neboli nikdy problémy. Teraz máme psa, ktorý ostáva doma počas našej neprítomnosti. Zistili sme, že odvtedy, čo máme psa, spúšťajú sa veľmi často alarmy – a tak sme prestali zapínať stráženie. Je možné nejakým spôsobom používať zabezpečovací systém so psom v dome bez toho, aby spúšťal alarmy?


RIEŠENIE

Takúto situáciu je vhodné konzultovať s profesionálmi v oblasti inštalácií zabezpečovacích systémov. Alarmy sú pravdepodobne spúšťané detektormi, ktoré zistia pohyb psa - v tom prípade by mala ich výmena za detektory s odolnosťou na pohyb zvierat (ako je napr. Graphite PET) vyriešiť daný problém. Inou príčinou alarmov spojených s prítomnosťou psa by mohli byť štandardné akustické detektory rozbitia skla, reagujúce na psí štekot. Tento jav sa nevyskytne v prípade použitia detektorov INDIGO, ktoré využívajú analýzu dvoch rôznych frekvencií registrovaného zvuku. V špecifických prípadoch sa môže ukázať, že je nutné nahradiť detektory pohybu detektormi obvodovej ochrany - ale takéto rozhodnutie treba ponechať na profesionála.

image
image

Inštalácia zabezpečovacieho systému v dokončenom byte
PROBLÉM

Narastajúci počet vlámaní v susedných budovách nás donútil investovať do domáceho zabezpečovacieho systému. Náš byt sme však pred rokom kompletne rekonštruovali a tak by sme sa chceli vyhnúť sekaniu, sadrovaniu a maľovaniu. Riešením by mohlo byť nainštalovanie bezdrôtového systému, ale naši známi, ktorý majú doma taký systém, s ním majú ustavične nejaký problém. Aké riešenie by ste nám mohli poradiť?


RIEŠENIE

Firma SATEL má tiež vo svojej ponuke prvky na vytvorenie bezdrôtových zabezpečovacích systémov, ktoré vďaka využívaniu rozšírenej obojsmernej digitálnej komunikácie zabezpečujú bezproblémové používanie a stupeň zabezpečenia dostupný predtým iba v drôtových systémoch. Medzi dostupnými zariadeniami využívajúcimi bezdrôtovú technológiu ABAX je možné nájsť modernú ústredňu INTEGRA 128-WRL s bohatými funkciami a tiež rad detektorov a príslušenstva. Vďaka tak širokej škále zariadení, je možné vytvárať aj veľmi zložité bezdrôtové zabezpečovacie systémy, ktoré na inštaláciu nevyžadujú kabeláž.

image
image

Zrušenie pevnej telefónnej linky
PROBLÉM

Mám doma zabezpečovací systém, ktorý využíva pevnú linku na monitoring a oznamovanie na mobilný telefón. Vzhľadom na to, že na hovory využívame už iba mobilné telefóny, chcel by som pevnú linku zrušiť. Existujú alternatívne spôsoby realizácie monitoringu a oznamovania, ktoré nepotrebujú pevnú telefónnu linku?


RIEŠENIE

V ponuke firmy SATEL je celý rad zariadení umožňujúcich nielen oznamovanie a monitoring, ale aj diaľkové ovládanie systému pomocou siete GSM alebo internetu. Vďaka nim je možné značne znížiť náklady za monitoring a zvýšiť úspešnosť zaslania informácie. Pri výbere týchto riešení treba overiť, či bezpečnostná služba, ktorej služby využívate, má už možnosť príjmu prenosov cez GPRS alebo internet.

image
image

Dom na okraji mesta a vlámanie „po uspatí”
PROBLÉM

V poslednom čase stále častejšie počúvam o novej metóde vlámania, keď sú obyvatelia domu najprv uspaní uspávajúcimi prostriedkami a potom je sú vykradnuté dom, byt alebo auto. Môže mi zabezpečovací systém pomôcť pred vlámaním tohto typu?


RIEŠENIE

Predovšetkým treba skontrolovať, či zabezpečovací systém v dome umožňuje zapnúť čiastočné stráženie počas prítomnosti obyvateľov. V takomto režime sú detektory pohybu blokované a umožňujú obyvateľom voľný pohyb po dome, ale každý pokus vniknúť dovnútra (cez dvere alebo okná) spôsobí spustenie alarmu. Ďalej môže byť zabezpečovací systém vybavený detektormi DG1-TCM, ktoré zisťujú uspávacie plyny – ak detektor zistí aj veľmi malé množstvo uspávacieho plynu, spôsobí alarm a umožní vyhnúť sa ohrozeniu.

image
image

Zabezpečovací systém v dome a staršie osoby
PROBLÉM

Viem, že zabezpečovací systém v dome v značnej miere zvyšuje našu bezpečnosť. Ale na druhej strane viem, že obsluha systému pomocou klávesnice bude komplikovaná pre starých rodičov, ktorí s nami bývajú v dome. Je nejaký spôsob, ako zjednodušiť obsluhu takého systému?


RIEŠENIE

V prípade, keď je potrebná veľmi jednoduchá obsluha zabezpečovacieho systému, napríklad pre seniorov, je možné využiť ovládanie pomocou bezdrôtového ovládača alebo bezdotykových kariet. Väčšina zabezpečovacích ústrední SATEL umožňuje využívať takéto riešenie, ktoré je jednoduché a pohodlné - obsluha systému je tak isto jednoduchá ako obsluha alarmu v automobile. Treba ale mať na pamäti, že toto riešenie nie je zároveň aj rovnako bezpečné, ako ovládanie pomocou kódov zadávaných na klávesnici – ovládač alebo karta sa dá stratiť alebo ukradnúť, kód sa dá nanajvýš zabudnúť.

image
image

Automatické zapínanie osvetlenia
PROBLÉM

Existuje možnosť použiť detektory pohybu zabezpečovacieho systému, ktoré mám nainštalované v chodbe a na schodoch, na automatické ovládanie osvetlenia, keď sa ocitne niekto v ich dosahu?


RIEŠENIE

Využitím možností ponúkaných systémami INTEGRA je možné veľmi jednoduchým spôsobom využívať signály z týchto detektorov na spúšťanie osvetlenia. Stačí do ústredne doplniť modul, ktorý priamo ovláda vybrané svetelné okruhy. Iným riešením je použiť detektory AQUA LUNA, ktoré majú svietiace LED-ky plniace úlohu nočného osvetlenia.

image
image

Ochrana okolia domu
PROBLÉM

Mám dom postavený na veľkom pozemku, ďaleko od iných budov. V dome je zabezpečovací systém s ústredňou INTEGRA firmy SATEL, ktorá má, predpokladám, oveľa väčšie možnosti, aké doteraz využívam. Rozmýšľam rozšíriť systém o zisťovanie narušiteľa v priestore okolo domu. Má firma SATEL v ponuke zariadenia, ktoré by som na tento účel mohol použiť?


RIEŠENIE

V prípade, keď je potrebné zabezpečiť terénu okolo domu, sa veľmi osvedčili aktívne IR bariéry ACTIVA. Správne rozmiestnenie IR bariér vytvorí okolo domu "elektronický plot", ktorý reaguje na vniknutie do chráneného priestoru. Ich konštrukcia je odolná voči vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok, vďaka čomu sú veľmi vhodné na takúto úlohu.

image
image

Časté výpadky prúdu
PROBLÉM

Stáva sa, že sa zabezpečovací systém chrániaci našu chatu na vidieku sám vypne z dôvodu dlhotrvajúcich výpadkov napájania po niekoľkých hodinách. Je možné, aby systém pri výpadku pracoval dlhšie?


RIEŠENIE

Nie je jednoduché jednoznačne odpovedať na túto otázku bez znalosti špecifikácie daného systému. Predovšetkým treba zistiť, či akumulátor udržiavajúci systém počas poruchy napájania nie je po životnosti - tak ako akumulátor v automobile tiež vyžaduje pravidelnú výmenu. Ak je akumulátor v poriadku a je vhodný pre daný systém, pravdepodobne napája veľa zariadení. Riešením v takejto situácii by mohlo byť použitie ďalšieho napájacieho zdroja s vlastnými akumulátormi.

image
image

Privolanie pomoci pomocou zabezpečovacieho systému
PROBLÉM

Vzhľadom na moje časté služobné cesty ostáva manželka sama doma. Napriek tomu, že náš dom je vybavený zabezpečovacím systémom, cítila by sa bezpečnejšie, keby mohla automaticky privolať pomoc v prípade zistenia ohrozenia. Je možné na tento účel využiť funkcie zabezpečovacieho systému?


RIEŠENIE

Existuje niekoľko spôsobov realizácie automatického privolania pomoci použitím zabezpečovacieho systému. Na tento účel je možné využiť klávesnicu ústredne, pomocou ktorej sa dá privolať pomoc podržaním špeciálne označeného klávesu. Ďalej je možné na vybraných miestach nainštalovať špeciálne tlačidlá, ktorých stlačenie diskrétne zašle strážnej službe signál o ohrození. Iným riešením je doplniť systém bezdrôtovými ovládačmi, ktorými môže ohrozená osoba privolať pomoc nezávisle od miesta, kde sa nachádza.

image
image

Zabezpečenie dielne pri dome
PROBLÉM

Vzhľadom na svoje hobby má manžel v dielni pri dome niekoľko drahých nástrojov. Nakoľko v našom dome máme zabezpečovací systém, chceli by sme rozšíriť ochranu aj na túto dielňu – žiaľ, nemôžeme tam ťahať káble, lebo by sme museli rozbiť dlažbu. Ako si máme v takejto situácii poradiť?


RIEŠENIE

Ak nie je možné priviesť káble, je najlepším riešením použiť bezdrôtovú nadstavbu. S využitím funkcií ponúkaných zariadeniami systému ABAX, je možné zabezpečiť dielňu, ktorá sa bezdrôtovo spojí so zabezpečovacím systémom v dome. Vďaka tomu bude môcť byť dielňa chránená a bude možné využívať všetky funkcie zabezpečovacieho systému v dome (napríklad privolanie bezpečnostnej služby).

image
image

Zabezpečenie počas dovolenky
PROBLÉM

Ani ste sa nenazdali a je tu čas dovoleniek. Kufre už máte zbalené, letenky pripravené, ale počkať! Čo bude s Vaším príbytkom? Ako ho tak narýchlo zabezpečiť? A čo ak nechcem natrvalo montovať zabezpečovací systém?


RIEŠENIE

Žiadna z vyššie spomenutých otázok nemusí znamenať zásadný problém. Jestvuje totiž modul Micra, ktorý umožňuje zabezpečiť objekt pomocou drôtových alebo bezdrôtových prvkov, má integrovaný GSM komunikátor, ktorý umožňuje oznamovanie CLIP a SMS a je možné ho na diaľku ovládať pomocou mobilného telefónu. Na tento modul sa dá taktiež pripojiť mikrofón, ktorý slúži na odposluch toho, čo sa deje na objekte. Inštalácia systému nezaberie veľa času (približne hodinu). A čo je dôležité, niektoré firmy zaoberajúce sa zabezpečením objektov tento systém krátkodobo prenajímajú za veľmi rozumnú cenu. Takže kontaktuje firmu vo Vašom okolí, starosti hoďte za hlavu a hlavne nezabudnite doma letenky. Prajeme všetkým príjemné strávenie dovolenky. .

Kontakt

HDSecurity s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
Slovenská republika
GPS: 48.124013, 17.199603

Eduard Ružbacký +421 908 708 800, ruzbacky@hdsecurity.sk
Ladislav Dudáš +421 907 761 744, dudas@hdsecurity.sk

2016 © Copyright by HDSECURITY s r.o.. Všetky práva vyhradené. HDSECURITY